Architektonická a projekční činnost v oblasti pozemních staveb

  • Vytvořím pro vás architektonický návrh domu podle vašich základních požadavků s důrazem na to, aby nebyla překročena výše vašeho investičního záměru
  • Zpracuji pro vás projektovou dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení resp. ohlášení stavby dle příslušných příloh k vyhlášce č. 499/2006 Sb., včetně obstarání všech potřebných dokladů /správci sítí, dotčené orgány státní správy/ k získání stavebního povolení
  • Zoptimalizuji návrh stavby s ohledem na počáteční investiční náklady a pozdější provozní náklady
  • Navrhneme společně s kolegy energetický koncept stavby tak, aby vaše stavba byla navržena v nízkoenergetickém či pasivním standardu
  • Navrhnu rekonstrukci vašeho stávajícího domu
  • Navrhnu dokončení a opravy rozestavěných staveb
  • Zkontroluji dosavadních podklady a návrhy, včetně kontroly a posouzení cenových nabídek jiných subjektů

 

Projekční metody

Používám projekční software ARCHICAD SE 2009, ARTLANTIS R.
Využívám nejmodernějších projekčních postupů, celý proces je zpracováván na počítači s možností 3D vizualizace.
Projekční fázi věnuji maximální pozornost, protože vím, že se při ní rozhoduje o kvalitě domu, a především o Vaší konečné spokojenosti.
Osazení stavby do terénu je prováděno s maximální citlivostí. Předcházím tak složitým jednáním mezi klientem a stavební firmou o případných vícepracích při základových činnostech vzniklých nesprávným osazením domu do nezaměřeného terénu.
Výpočetní technika, kterou používám, Vám umožní spolupodílet se na projekci domu a pomůže vytvořit z Vaší představy nový domov pro celou rodinu.
Součástí projektových prací je samozřejmě i úprava interiéru. Náhled Vám umožní poměrně jasnou  představu o tom, jaké vybavení by do jednotlivých místností bylo nejvhodnější. Klient má možnost zapracovat do projektu vlastní představy o celkovém vybavení (podlahové krytiny, okna, dveře, rozvody elektrické sítě, rozvod PC sítě, venkovní příprava na bazén atd.

Individuální přístup

Každý dům z naší projekční kanceláře je svým způsobem originálem.
Každému klientovi se věnuji individuálně, a proto nedoporučuji cestu (dříve možná) laciných typových projektů, které je třeba ještě dopracovat o osazení domu na konkrétní pozemek, včetně napojení na inženýrské sítě atd.

Inženýrská činnost

Výstavba rodinného domu se neskládá pouze ze zpracování projektové dokumentace rodinného domu, ale je třeba vyřídit mnohé administrativní úkony, které vyvrcholí v pravomocné nabytí stavebního povolení, případně ohlášení,  jehož obdržení je nezbytné pro zahájení stavby.
Poskytuji klientům kompletní servis spočívající ve vypracování studie, projektu pro územní řízení a stavebního povolení, v případě zájmu  nabízím i prováděcí dokumentaci (vřele doporučuji).
Vyřízení stavebního povolení je samostatnou činností, která nijak nesouvisí s projektovou činností a klient si ji může zařídit sám. Případně tyto časově a administrativně náročné úkony pomohu zařídit já. Složitost vyřízení stavebního povolení a jeho náročnost záleží na tom, na jakém místě a v jaké lokalitě Váš dům bude stát.
Současně za Vás vyřídím vynětí ze zemědělského a půdního fondu, zajistím radonový průzkum pro zjištění stupně radonového rizika, geologický i hydrogeologický průzkum a dále zajistím veškeré geodetické práce a činnosti s tím spojené.